Naar de hoofdinhoud
Wat is een margeaanpassing?
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Aanpassing van de marge wordt alleen in rekening gebracht wanneer de valuta van de handelsrekening van de klant verschilt van de onderliggende waarde van de genoteerde valuta. De margeaanpassing is vastgesteld op maximaal 0,3% (alleen van toepassing op het Libertex platform).

Bijvoorbeeld:

U wilt 1.000 (100*hefboom 10) EURUSD long kopen. Deze transactie is in Amerikaanse dollars genoteerd, terwijl uw rekening in euro's is.

EUR/USD koers bij opening: 1,11500

EUR/USD-koers bij afsluiting: 1,12500

Als:

De margevereiste 3,333% is

De margeaanpassing 0,3% is

Gebruikte marge: volume * margevereiste = 100 * 10 * 3,333% = 33,33 EUR

Margeaanpassing bij het openen van de positie:

Gebruikte marge * margeaanpassingsvergoeding = 33,33 * 0,3% = - 0,10 EUR

Commissie voor het openen van de positie: 100 * 10 * 0,010% 1= 0,10 EUR

Margeaanpassing bij het sluiten van de positie:

Gebruikte marge * margeaanpassingsvergoeding = 33,33 * 0,3% = - 0,10 EUR

Totale margeaanpassing: (-0,10) + (-0,10) = -0,20 EUR

Winst/verlies bij sluiting: ((Sluitingsprijs/openingsprijs - 1) * volume) - Commissie voor opening = ((1,12500/1,11500 - 1) * 1.000) - 0,10 = 8,87 EUR

Winst/verlies na aanpassing van de marge: winst/verlies bij sluiting + margeaanpassing = 8,87 + (- 0,20) = 8,67 EUR

Was dit een antwoord op uw vraag?